Στολισμοί Εκκλησίας

Το γραφείο μας, αναλαμβάνει τον ανθοστολισμό της Εκκλησίας.