Μεταφορά Σορού

Το γραφειο μας έχει τη δυνατότητα ν’ αναλάβει πλήρως τη μεταφορά και την τέλεση της κηδείας με αξιοπρέπεια και ασφάλεια, ακολουθώντας πιστά τις οδηγίες και τους κανονισμούς του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και της Ε.Ε.