Στο Κέντρο Αποτέφρωσης Νεκρών υλοποιούμε το θεμελιώδες δικαίωμα της ελευθερίας της βούλησης και της δυνατότητας επιλογής κάθε ατόμου όσον αφορά τη μετά θάνατον διάθεση του σώματός του.Η επιλογή της αποτέφρωσης παρουσιάζει σημαντικά πλεονεκτήματα όπως είναι

Η ανακούφιση της οικογένειας από την τραυματική εμπειρία της εκταφής.

Η απαλλαγή από την οικονομική επιβάρυνση για την κατασκευή τάφου που συνήθως καταστράφεται σε τρία χρόνια μετά την ταφή.

Η αποδέσμευση από τη μακροχρόνια οικονομική επιβάρυνση για τη φύλαξη των οστών σε οστεοφυλάκιο.

Η καλύτερη διαχείριση της γης κυρίως στα αστικά κέντρα όπου υπάρχει υπερκορεσμός χώρου στα κοιμητήρια.

Η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος δεδομένου ότι με την αποτέφρωση δεν επιβαρύνεται το έδαφος και ο υδροφόρος ορίζοντας. Παράλληλα η αποτέφρωση πραγματοποιείται σε εγκαταστάσεις που λειτουργούν σύμφωνα με αυστηρές ευρωπαϊκές και εθνικές περιβαλλοντικές ρυθμίσεις.

Η ανακούφιση των συγγενών και οικείων από σημαντική συναισθηματική και οικονομική επιβάρυνση.

Η δυνατότητα για περισσότερες επιλογές όσον αφορά τις εκδηλώσεις αποχαιρετισμού και μνήμης.

Η αποτέφρωση των νεκρών δεν σχετίζεται απαραίτητα με τις θρησκευτικές πεποιθήσεις. Χαρακτηριστικά είναι τα παραδείγματα πολλών Ελλήνων, επώνυμων και μη, που επέλεξαν την αποτέφρωση.

Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας
Μεγάλη Γέφυρα Ριτσώνας, Δ.Ε. Αυλίδας

Go to top